Oprávnění & Certifikace

Jsme držiteli platných certifikátů a oprávnění k provádění činnosti servisu vírníků a výcviku létání.

Osvědčení, licence, certifikáty...